top of page

Cipta Tugasan Untuk Menganalisis Pemahaman Pelajar Bersama Ever PdPR

Updated: Sep 28, 2021


Tugasan dan kerja rumah merupakan salah satu kaedah yang efektif untuk menguji sejauh mana pemahaman dan daya fokus pelajar semasa sesi pengajaran. Selain itu, melalui pemberian tugasan dan kerja rumah, guru-guru dapat mengenal pasti di mana titik lemah pelajar di dalam sesuatu subjek setelah menyemak tugasan pelajar.


Justeru itu, di bawah ini disertakan panduan untuk para guru mencipta serta menyemak tugasan/kerja rumah dengan menggunakan aplikasi Ever PdPR.


 

Panduan : Mencipta Tugasan (Untuk Guru)


Tutorial info grafik mencipta tugasan untuk para guru.

 

Panduan : Menanda Tugasan (Untuk Guru)


Panduan untuk para guru menyemak tugasan yang dihantar.

Jika terdapat sebarang masalah ketika proses mencipta dan menyemak tugasan menggunakan aplikasi Ever PdPR, sila nyatakan isu anda dan emel ke contact@ever-technologies.com .


 

Mudah bukan proses menanda dan menyemak tugasan atau kerja rumah dengan menggunakan aplikasi Ever PdPR ? Proses menanda lebih teratur, cekap dan masa yang diambil pula singkat untuk menyiapkan semakan kerana segalanya hanya di hujung jari anda sahaja!

285 views0 comments

Comments


Post: Blog2_Post
bottom of page